Съвместен проект на община Аврен и РЕЛАКСА
април - май 2005

Целта бе да се покажат възможностите за използване на съвременните технологии и инфраструктурата на един от изградените в страната Телецентрове за обучение, в случая по Английски.

На основа на постигнатите резултати, обективно измерени, може да се твърди, че има действащ модел на асистирано самообучение, който може да се приложи и в останалите телецентрове, читалищни, общински и други Интернет центрове.

По този начин могат успешно да се предложат образователни услуги в населени места със затруднен достъп поради отдалеченост, липса на преподаватели и др.

Съвместен проект на община Аврен и РЕЛАКСА - използвайки съвременните технологии и инфраструктурата на един от изградените в страната Телецентрове се проведе обучение по Английски език по метода на асистираното самообучение. На база на обективно измерените резултати, могат успешно да се предложат образователни услуги в населени места със затруднен достъп поради отдалеченост, липса на преподаватели и др

Съвместен проект на община Аврен и РЕЛАКСА - използвайки съвременните технологии и инфраструктурата на един от изградените в страната Телецентрове се проведе обучение по Английски език по метода на асистираното самообучение. На база на обективно измерените резултати, могат успешно да се предложат образователни услуги в населени места със затруднен достъп поради отдалеченост, липса на преподаватели и др
Clicky Web AnalyticsЛични данни