ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА
Европейската езикова рамка бе издадена на български език, благодарение на официалното партньорство на РЕЛАКСА, Отдела за езикова политика на Съвета на Европа в Страсбург и Министерството на образованието и науката на Република България. Европейската езикова рамка дефинира нови универсални нива на езикова компетентност, което прави съпоставими резултатите от проведени обучения. Това дава възможност за ефективно сравняване на ефективността на различните методи и продукти за езиково обучение. Тя дава и точни критерии за определяне нивата на езикова компетентност при подбора на кадри
Clicky Web AnalyticsЛични данни