ИНТЕРАКТИВ НЕМСКИ за начинаещи е предназначен за българи без или с минимални познания по Немски, които искат да усвоят или усъвършенстват комуникативните си умения. С ИНТЕРАКТИВ НЕМСКИ за начинаещи можете да учите напълно самостоятелно. Не се изискват специални умения за работа с компютър. Използването му и е пределно улеснено благодарение на интерфейса на български език.

ИНТЕРАКТИВ НЕМСКИ за начинаещи съдържа 1 CD-ROM, 1 аудио CD и ръководство за работа с ок. 1.200 думи и фрази, като имате възможност да записвате, сравнявате и тренирате Вашето произношение. ИНТЕРАКТИВ НЕМСКИ за начинаещи обхваща 51 увлекателни диалога с аудиопревод. Всички думи и диалози са изписани на екрана и са преведени на български. Ще можете да водите виртуални разговори с компютъра, като се записвате и прослушвате, да изпълнявате писмени упражнения с оценка по шестобалната система и да се самооцените с помощта на 4 теста с точкова оценка.

ИНТЕРАКТИВ НЕМСКИ за начинаещи ще Ви даде възможност свободно да водите разговор в ежедневни ситуации. Във времето, когато не сте пред компютъра, можете да се упражнявате и да преговаряте с помощта на съдържащия се в комплекта аудио CD.

Интерактив Немски за начинаещи на Релакса – компютърен самоучител по немски език. Съдържа 1 CD-ROM, 1 аудио CD и ръководство за работа. Усвоявате около 1.200 думи и фрази. Всички думи и диалози са с пълен превод на български. Можете да водите виртуални разговори с компютъра, като се записвате и прослушвате, да изпълнявате писмени упражнения и да се самооцените с помощта на 4 теста.
Clicky Web AnalyticsЛични данни